Tarımsal üretimde arabuluculuk dönemi

Arabulucular, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde en fazla bir hafta uzatılabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin esasları belirleyen Adalet Bakanlığı tebliğine göre, tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan davalarda, davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak.

BİR HAFTALIK SÜRE

Arabuluculuk zorunluluğuna uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği ihtar edilecek. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilebilecek.

Mahkeme, dava dilekçesi içeriğinden açıkça arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde ise duruşma yapılmaksızın dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddine karar verecek.

Bu alanda arabulucular, sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular listesinden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenecek. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir